Welkom bij Orthopedisch Centrum voor Paarden Buitenzorg

06-50292092

Privacyverklaring Paardenkliniek Buitenzorg.


Contactgegevens:

Paardenkliniek Buitenzorg

Ressensestraat 7

6681DX Bemmel

contact@paardenkliniekbuitenzorg.nl


Waarom bewaren wij uw gegevens?


-Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.

-Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en producttechnische vragen.

-Van personeel bewaren wij noodzakelijke gegevens voor salarisadministratie.


Wij verwerken de volgende gegevens


•Bedrijfsnaam indien van toepassing

•Voor- en achternaam contactpersoon / cliënt

•Geslacht contactpersoon / cliënt

•Adres contactpersoon / cliënt / bedrijf, eventueel staladres

•E-mailadres contactpersoon / cliënt / bedrijf

•Naam, diersoort, ras, leeftijd, chipcode, paspoortnummer en medische gegevens huisdier(en) van contactpersoon

•Bankrekeningnummer bedrijf en personeel

•KvK-nummer bedrijf

•Burgerservicenummer van personeel en cliënten

•Geboortedatum van personeel

•BTW-nummer indien relevant

Gegevens omtrent geslacht worden enkel verzameld voor een correcte aanhef in communicatie (factuur, brief, e-mail).


Wie gaan uw gegevens ontvangen?


De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Paardenkliniek Buitenzorg.

De partners waar wij mee samenwerken zijn:

-Teunissen Belastingskantoor en Boekhouding te Elst voor het verzorgen van onze boekhouding en belastingszaken.

-Idexx Animana veterinair administratie en boekhoudkundig pakket. De data wordt door Animana op hun servers bewaard en beschermd. Uw data wordt op de kliniek beschermd middels het gebruik van unieke wachtwoorden en IP-controles voor het inloggen in het programma, zodat onbevoegde geen toegang tot uw gegevens kunnen krijgen.

-Medicas BV. Incassojuristen, indien van toepassing, bij het uitblijven van betaling.


Hoe lang slaan wij uw gegevens op?


Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dossier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dossier 5 jaar. Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven.


Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?


Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dossier en boekhoudkundige administratie.


Recht op overdracht van uw gegevens


Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een andere praktijk? Wij kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren in pdf of print.


Recht om een klacht in te dienen


Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze site kunt u een aantal voorbeeldbrieven vinden die u kunt gebruiken om ons te verzoeken uw gegevens aan te passen, of ter verwijderen, indien dit wettelijk gezien mogelijk is.


Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?


Zonder uw gegevens kunnen wij voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail, post of telefonisch, geen factuur mailen of betalen en geen salarisadministratie uitvoeren. Zonder uw mailadres kunnen wij u geen entherinneringen sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Paardenkliniek Buitenzorg weer in te trekken daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dossier en boekhoudkundige administratie.


Website


Onze website maakt gebruik van zogenaamde analytische cookies. Dit betekent dat uw gegevens niet worden opgeslagen, maar dat alleen maar het aantal bezoeken, tijdstip van het bezoek van de site en eventueel de plaats van waaruit u de site bezoekt opslaat.


Verder maakt onze site gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat alle gegevens die u naar onze server stuurt versleuteld worden verzonden en niet door derden kunnen worden gelezen.


Vragen?


Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.